Nieuwe EU-regels tegen ontwijken van vennootschapsbelasting

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Er zijn nieuwe EU-regels in werking getreden die een einde moeten maken aan de voornaamste lacunes in de wetgeving die ontwijking van vennootschapsbelasting mogelijk maakten. Voorkomen moet worden dat ondernemingen mismatches in de belastingwetgeving van twee verschillende EU-landen aangrijpen om...