Verzoekschrift kwalificeert als ingebrekestelling ex art. 6:82 lid 2 BW (Sint Maarten)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!