Voorlopig uitkeringsverbod onvoldoende voor vrijstelling

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het komt in de praktijk voor dat een B.V. in haar statuten opneemt dat haar winst vrij ter beschikking staat aan de algemene vergadering, zij het dat de B.V. niet van plan is winstuitkeringen te doen zolang de wet een winstoogmerk voor een medische instelling niet toestaat. Rechtbank Gelderland...