Geen plicht meer tot concentratie van tuchtklachten tegen accountants

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Lange tijd leek sprake van een noodzaak voor klagers om er in geval van meerdere tuchtklachten ter
zake van hetzelfde feitencomplex voor te zorgen dat
deze gelijktijdig werden ingediend bij de Accountantskamer. Wanneer in een later stadium alsnog
nieuwe klachten werden ingediend
tegen dezelfde...