Kroniek bestuursrechtelijke handhaving omgevingsrecht 2017-2019

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze kroniek ziet op bestuursrechtelijke reparatoire handhaving; het
merendeel van de uitspraken ziet op het ruimtelijk bestuursrecht. Bestuurlijke boetes
en het strafrecht (punitieve handhaving) blijven buiten beschouwing. Aan bod komen toezichthoudersbevoegdheden, het bewijzen van...