benoeming vice-president belastingkamer en 3 raadsheren in de Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft op 21 augustus 2020 ingestemd met de benoeming van een vice-president en 3 raadsheren in de Hoge Raad der Nederlanden....