Een supervisor zonder zicht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De les die uit deze tuchtuitspraak volgt is, dat bedrijfsartsen die supervisie hebben over een basisarts – bijvoorbeeld bij een bedrijfsarts in opleiding – er persoonlijk op moeten toezien dat een werknemer in begrijpelijke termen wordt ingelicht over het delegeren van elementen van de begeleiding, ...