Twee raadsheer-plaatsvervangers in MK-zitting is toegestaan, zegt HR

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het hof ’s-Hertogenbosch had in de zaak New Hairstyle een beschikking gegeven. In die meervoudige kamer zaten drie raadsheren, waarvan een ‘vaste’ en twee raadsheer-plaatsvervangers. Verzoekster tot cassatie, bij monde van haar advocaat Stefan Sagel, stelde dat het hof geen beschikking had mogen geven, omdat het in strijd is met de fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging als er meer dan één plaatsvervanger is. Sagel is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden....