Hoogste bestuursrechters kunnen amicus curiae laten meedenken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als het aan de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ligt, krijgen de hoogste bestuursrechters de mogelijkheid om anderen dan de direct betrokken partijen te laten meedenken bij een bepaalde zaak. Die inbreng moet deze rechters een beter en breder zicht geven op de mogelijke maatschappelijke gevolgen van een te nemen beslissing. Beide ministers hebben dit idee neergelegd  in een wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer....