Houden van digitale zitting vanwege corona is geen grond voor wraking

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de motivering om een digitale zitting te houden geen blijk geeft van (de schijn van) vooringenomenheid. Een wrakingsverzoek is bovendien niet bedoeld om tegen procedurele beslissingen als deze op te komen.