Maximum aantal ontwikkeladviezen NL Leert Door bereikt

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Sinds 1 augustus konden mensen in het kader van de regeling NL Leert Door een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur, om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen.