Het recht op privacy in horizontale verhoudingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Grondrechten, zoals het recht op privacy, zijn primair gericht op het beschermen van burgers tegen de staat. Maar ook tussen burgers onderling en tussen burgers en rechtspersonen kunnen (ernstige) privacyschendingen plaatsvinden. Met privacyschendingen in horizontale verhoudingen wordt gedoeld op...