Landelijke invoering digitaal communiceren Wsnp-zaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Raad voor de rechtspraak voert digitaal communiceren in Wsnp-zaken (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen) landelijk in. Vanaf september 2020 nodigen rechtbanken in een geleidelijk tempo professionele bewindvoerders daarvoor uit. Dit is het vervolg op de proef die 3 rechtbanken het afgelopen half jaar uitvoerden samen met een aantal bewindvoerders. Vanaf eind 2019 hebben 30 bewindvoerders digitale communicatie beproefd met de rechtbanken Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Midden Nederland in de pilot Wsnp. Tot nu toe zijn er ruim 2152 zaken gedigitaliseerd.Invoering in geleidelijk tempoDe pilotrechtbanken gaan steeds meer bewindvoerders uitnodigen om digitaal te communiceren. Vanaf september 2020 starten ook de...