Werkneemster jegens werkgever aansprakelijk voor opzettelijk toegebrachte schade

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Wekelijks worden er uitspraken gepubliceerd over de aansprakelijkheid van werkgevers jegens
werknemers. Beduidend minder vaak zie je een uitspraak waarbij sprake is van de omgekeerde situatie: de aansprakelijkheid van de werknemer jegens de werkgever.