Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De conclusie van het onderstaande rapport is dat de regels voor toezicht en handhaving van het omgevingsrecht met de invoering van de Omgevingswet niet zeer ingrijpend wijzigen. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.