De weg naar overheidsinformatie via art. 843a Rv

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Er zijn verschillende wegen naar toegang tot overheidsinformatie. Naast de Wob biedt in voorkomende gevallen ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een ingang. In deze uitspraak wordt die weg – zonder succes – bewandeld.
Eiser heeft niet alle vereisten kunnen afvinken die gelden bij...