Verbod beroepsuitoefening als bestuurder van een rechtspersoon

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Hoge Raad verduidelijkt de bevoegdheid van de strafrechter om een veroordeelde te ontzetten uit het recht bepaalde beroepen uit te oefenen (art. 28 lid 1 Sr). Deze bevoegdheid bestaat indien een strafbepaling voorziet in de mogelijkheid van die ontzetting, het feit is begaan in de uitoefening...