Werkneemster jegens werkgever aansprakelijk voor opzettelijk toegebrachte schade

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Maandelijks, zo niet wekelijks, worden er uitspraken gepubliceerd over de aansprakelijkheid van de werkgever jegens de werknemer. Beduidend minder vaak zie je een uitspraak langskomen waarbij sprake is van de omgekeerde situatie: de aansprakelijkheid van de werknemer jegens de werkgever. Het voorgaande is ook te verklaren, omdat een werknemer – zo volgt uit artikel 7:661 …...