DPIA en ethiek

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Data-ethiek staat bij steeds meer organisaties op de agenda. Dit betekent dat er wordt nagedacht over de ethische verantwoording van hoe er met (persoons)gegevens wordt omgegaan. Naast de juridische kaders, wordt de wenselijkheid van het datagebruik bevraagd.

Het implementeren van data-ethiek wordt in de praktijk als grote stap ervaren. In deze blog willen wij laten zien hoe er in kleine stappen, gebruikmakend van bestaande middelen, een ethische afweging kan worden toegevoegd aan de juridische afwegingen als het gaat om projecten waarin privacy ter discussie staat. Daarnaast laten we zien dat er in de juridische overwegingen ook een ethische component aanwezig is.

Rol van de DPIA

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een instrument om vooraf privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen om vervolgens maatregelen te treffen om deze risico’s te verkleinen. Een DPIA is verplicht als een gegevensverwerking ...