Meer financiële ruimte voor gemeenten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld beschikbaar om mensen te begeleiden die hun baan verliezen en voor de schuldenaanpak. Dit alles staat in de vandaag gepubliceerde septembercirculaires van het gemeentefonds.