De ontslagvergoeding vs. de vergoeding voor verlies aan arbeidsvermogen na letselschade

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Volgt ontslag op letselschade, dan kan de ontslagvergoeding ter compensatie strekken van verlies aan arbeidsinkomen. Op grond van artikel 6:100 BW vindt voordeelverrekening plaats, voor zover dit redelijk is, indien eenzelfde
gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens
voordeel heeft...