Handreiking bij bepaling van gunningscriteria aanbestedingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de dagelijkse aanbestedingspraktijk is het van belang om de juiste gunningscriteria te selecteren. Deze handreiking biedt de inkooppraktijk een afwegingskader bij bepaling van gunningscriteria, onder meer middels een stappenplan om tot de best passende gunningsmethodiek te komen. Naast een...