NOvA en minister aan de slag met WODC-rapport

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het stelsel van toezicht op de advocatuur is in 2015 herzien met de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta), die de Advocatenwet wijzigde. De wet voorzag daarnaast in de codificatie van de kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid als toetsingskader voor de beroepsuitoefening door advocaten. Ook werd het tuchtrecht beperkt aangepast....