Benoeming directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij OCW

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mr. drs. I.J. (Inge) Vossenaar MBA wordt directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming gaat in op 1 oktober 2020.