Beroep op décharge door verwijtbare bestuurders?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ten aanzien van de onbeperkte en onvoorwaardelijke finale décharge (aan het einde van een bestuursperiode) heeft de Hoge Raad geoordeeld: een bestuurder mag en kan zich op deze décharge beroepen, ook ter zake van handelingen die – opzettelijk of onzorgvuldig – nadeel hebben toegebracht aan de...