Vergoeding sociaal advocaten van psychiatrisch patiënten gaat omhoog

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Al vóór de inwerkingtreding van de Wvggz is meermaals door de NOvA en de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN) aangegeven dat de vergoedingen voor advocaten bij deze vorm van gefinancierde rechtsbijstand niet toereikend zijn voor de nieuwe situatie. Uit een onderzoek van bureau Significant, ingesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, is gebleken dat de tijdsbesteding van advocaten binnen de Wvggz is toegenomen in procedures waarbij sprake is van een zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaatregel en in procedures waarbij er sprake is van een verlenging van de zorgmachtiging. De tijdsbesteding in die zaken is met respectievelijk gemiddeld twee en één uur toegenomen en niet meer in lijn met de huidige vergoeding van 4 punten....