Benoeming voorzitter Kiesraad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer W.J. (Wim) Kuijken wordt voorzitter van de Kiesraad. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 januari 2021.