Het Endstra-arrest (2008) en de bescherming van artificiële creaties

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op het Endstra-arrest is veel rechtsgeleerde kritiek geuit. Daarbij is vooral gewezen op de gevaren voor de informatievrijheid die zouden
voortvloeien uit auteursrechtelijke bescherming van
menselijke conversatie. Waar de commentatoren in 2008 echter nog geen oog voor hadden, waren de mogelijke...