Is het ‘gebleken onschuld-criterium’ in strijd met de onschuldpresumptie?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Om als (gewezen) verdachte in een civiele procedure succesvol aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding wegens optreden van politie of justitie, zal in beginsel sprake moeten zijn van ‘gebleken onschuld’. Aan de hand van rechtspraak van het EHRM concludeert de Hoge Raad dat de civiele rechter...