De (on)mogelijkheid van overdracht bij voorbaat van filmauteursrechten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op grond van art. 45d (oud) Aw worden filmauteurs geacht aan de producent het recht overgedragen te hebben om het filmwerk openbaar te maken, tenzij zij schriftelijk anders overeenkomen. Deze bepaling wil verzekeren dat de producent, die het risico van de productie draagt, de productie kan...