Bestuursbenoemingen in de rechtspraak ingewikkeld en niet transparant

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De minister voor Rechtsbescherming heeft de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd om mogelijke kwetsbaarheden in de Wet RO te identificeren in relatie tot de (her)benoeming, schorsing en/of het ontslag van leden van de Raad voor de rechtspraak en gerechtsbesturen.De procedures voor...