Eerste Kamer stemt in met WHOA: opleggen dwangakkoord buiten faillissement mogelijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) als hamerstuk aangenomen. Onder de WHOA wordt het mogelijk om buiten faillissement aan schuldeisers een dwangakkoord op te leggen en zo tot herstructurering van een bedrijf te komen.

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA, 35249) als hamerstuk aangenomen. Onder de WHOA wordt het mogelijk om buiten faillissement aan schuldeisers een dwangakkoord op te leggen en zo tot herstructurering van een bedrijf te komen.

Dwangakkoord buiten faillissement

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen da...