EHRM: <i>ne bis in idem</i> alleen toepasselijk in strafrechtelijke procedures

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!