Benoeming directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij Infrastructuur en Waterstaat

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Drs. R. (Ruth) Clabbers wordt directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming gaat in op 1 november 2020.