Topscriptie: Ne bis in idem anno 2020

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In 2019 is aan het instrumentarium van de burgemeester artikel 13b Opiumwet toegevoegd. Deze bevoegdheid is gekoppeld aan de strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 10a en 11a Opiumwet. De wetgever heeft desondanks niets geregeld over de samenloop van deze bestuursrechtelijke sanctie met een...