Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: statutaire <i>do’s and don’ts</i>

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze bijdrage behandelt welke voorgestelde wijzigingen het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen bevat voor wat betreft tegenstrijdig belang, belet en ontstentenis en meervoudig stemrecht. In verband hiermee...