Aanvang verjaringstermijn beroepsfout: is de Hoge Raad omgegaan?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dit arrest, dat een wezenlijke nuancering inhoudt van eerdere jurisprudentie, betreft de vraag wanneer de verjaring van de in art. 3:310 BW vermelde rechtsvordering tot vergoeding van schade begint te lopen bij een (mogelijke) beroepsfout - van bijvoorbeeld een advocaat.