Jurist Wet milieubeheer (interim)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voor de Omgevingsdienst Haaglanden zoekt legalSearch een jurist Wet milieubeheer (interim). Je komt te werken in het team Juridische & Bestuurlijke Zaken van de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, waarin naast de Wet milieubeheer o.a. ook wordt geadviseerd over rechtsgebieden bodem, natuurbescherming, geluid en ruimtelijke milieuaspecten. In deze rol ligt de nadruk op de bestuursrechtelijke advisering over de Wet milieubeheer/ Wabo. Je beoordeelt de juridische aspecten en consequenties van (complexe) aanvragen voor vergunningen, meldingen en milieuvraagstukken, ook in relatie met ruimtelijke ordeningsvraagstukken. In voorkomende gevallen voer je de bezwaar- en beroepsprocedures. Ook adviseer je het vakteam Milieu, Geluid & Glastuinbouw. Je gaat omgevingsbewust om met de complexe regelgeving, de soms stevige tegenstellingen tussen milieu, ruimtelijke ordening en het bedrijfsleven en de bestuurlijke context waarbinnen dossiers worden behandeld. De Omgevingsdienst werkt...