Koers bepalen. Kiezen in tijden van budgettaire krapte

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voer de komende jaren geen bezuinigingen of belastingverhogingen door om de staatsschuld actief naar beneden te krijgen. Maar ga in deze onzekere tijd ook geen extra structurele uitgaven doen of structureel de belastingen verlagen als daar geen bezuinigingen of lastenverzwaringen tegenover staan. Kijk kritisch naar de ontwikkeling van de zorguitgaven, die door wetgeving automatisch veel sneller groeien dan bijvoorbeeld uitgaven aan onderwijs of defensie en overweeg die koers te verleggen. Zorg voor heldere begrotingsafspraken en discipline. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen die de Studiegroep Begrotingsruimte vandaag doet.