De kwetsbare legitimaris, de langstlevende partner en de kantonrechter

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de erfrechtelijke praktijk komt het geregeld voor dat een erflater zowel een langstlevende partner achterlaat, als een kind dat binnen de categorie ‘kwetsbare personen’ valt - dat wil zeggen minderjarigen en personen die onder curatele of meerderjarigenbewind staan. Degene die het bewind voert ...