Werkloos geworden EU-burger met schoolgaande kinderen heeft recht op uitkering

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een kind dat in de gastlidstaat onderwijs volgt en een werkloos geworden ouder die het gezag over het kind uitoefent hebben een autonoom verblijfsrecht in de gastlidstaat. De ouder en het kind met zo’n verblijfsrecht hebben recht op gelijke behandeling bij de toekenning van uitkeringen. De...