Leidt algoritmische management tot 'gezag' in de zin van artikel 7:610 BW?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het algoritmisch management speelt een belangrijke rol bij platformarbeid, maar ook reguliere ondernemingen maken hiervan gebruik. Jorn Kloostra verkent de inzet van deze techniek op de werkvloer en onderzoekt daarnaast of deze vorm van management kan leiden tot 'gezag' in de zin van art. 7:610 BW.