De rol van de rechter vanuit internationaalrechtelijk perspectief

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met het Rookverbodarrest heeft de Hoge Raad in 2012 de weg geopend voor de Nederlandse rechter om een meer actieve rol op zich te nemen: de rechter kan internationale verplichtingen van de Staat toepassen, juist ook wanneer de wetgever hierin niet (voldoende) voorziet. Meer dan voorheen kan de...