Internetconsultatie wet afschaffing dwangsommen vreemdelingenzaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een wet om dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent af te schaffen is op donderdag 15 oktober in consultatie gegaan. Het voorstel van staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) is nodig om te voorkomen dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) jaarlijks miljoenen aan dwangsommen moet betalen. Daarnaast zorgt de wijziging er voor dat de voortgang van verblijfsaanvragen scherper wordt gemonitord. Zo kan er voortaan sneller worden ingegrepen bij achterstanden.