Benoeming lid in het college van de Algemene Rekenkamer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mevrouw drs. H.M.B. (Barbara) Joziasse MiF wordt lid in het college van de Algemene Rekenkamer. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om haar voor benoeming voor te dragen. De benoeming gaat in per 1 januari 2021.