Coronacrisis: managementvergoeding betalen of niet?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het na de peildatum selectief betalen van bepaalde crediteuren leidt tot verhaalsbenadeling van crediteuren en is daarmee in beginsel onrechtatig ten opzichte van de gezamenlijke schuldeisers. In deze zaak staat mede de vraag centraal in hoeverre de coronacrisis van invloed is voor het bepalen of...