Provincies maken werk van Omgevingswet met nieuw Crisis- en herstelwetexperiment

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de 23ste tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw). Via een nieuw experiment uit deze tranche kunnen de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht – net als ruim 200 gemeenten – alvast experimenteren met de verbrede reikwijdte die centraal staat in de Omgevingswet. En zo nu al werk maken van maatschappelijke opgaven als de energietransitie.