Proefschrift: Bejegening, beslechting en bewijs in de bestuursrechtspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Wat moet de bestuursrechter doen om te zorgen dat partijen procedures ervaren als eerlijk en rechtvaardig? Drie thema’s komen in dit proefschrift aan bod: de zitting, de finale geschilbeslechting en het bewijsrecht. Aandacht voor procedurele rechtvaardigheid in de bestuursrechtspraak betekent...