Convenant met minister Dekker moet positie van deurwaarders verstevigen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met het oog op de goede samenwerking willen de KBvG en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de korte, middellange én lange termijn gezamenlijk op verschillende onderwerpen voortgang boeken. Het gaat bijvoorbeeld over de verlenging van de tijdelijke maatregel waarbij gerechtsdeurwaarders gedurende de coronacrisis hun stukken mogen afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. Op de langere termijn gaat het om het uitwerken van een onderwerp als de digitalisering van dagvaardingen en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep....