Wet op de ondernemingsraden: toerekening en medeondernemerschap

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De
Wet op de ondernemingsraden (WOR) sluit niet goed aan op de vennootschapsrechtelijke werkelijkheid. De WOR gaat namelijk uit van
een één op één benadering: de ondernemer neemt
een besluit en als dat voldoet aan de in de WOR opgenomen criteria moet door hem advies worden gevraagd aan zijn...